Vrijwilligers enquete

Als vereniging vinden we dat ieder lid de verantwoordelijkheid heeft om de vereniging te helpen bij de activiteiten die nodig zijn om de vereniging draaiende te houden. Al jaren merken we dat het moeilijker wordt om voldoende vrijwilligers te vinden. Het streven is om alle taken over zoveel mogelijk leden te verdelen, zodat de lasten beperkt worden en we toch met alle leden deel kunnen nemen aan een actieve, sportieve en sociale vereniging. Om dit mogelijk te maken is tijdens de ledenvergadering van 2 juni 2022 besloten dat alle leden vanaf 16 jaar en alle ouders van jeugdleden tot 16 jaar worden gevraagd om tenminste 3 keer per jaar een bijdrage van enkele uren te leveren in het vrijwilligerswerk.

Hieronder vind je een korte vragenlijst waarin je kunt aangeven op welke wijze je een bijdrage wil leveren aan de vereniging. Afhankelijk van je keuze(s) word je in contact gebracht met de commissie(s) die verantwoordelijk zijn voor de betreffende activiteit en word je geïnformeerd over de mogelijkheden in het komende seizoen. In de vragenlijst zit ook de mogelijkheid om aan te geven dat je (al) een specifieke taak uitvoert of wilt uitvoeren, bijvoorbeeld zitting nemen in één van de commissies of het bekleden van een vaste rol in de begeleiding van één van de (jeugd)teams.

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com