Afgelopen zaterdag stond de rommelmarkt weer op de agenda, dit jaar gehouden op het sportveld. Wat moet je ervan verwachten als commissie, een eerste keer op het sportveld is altijd spannend. Nadat alle kramen ingericht waren en de spullen uit de containers gehaald waren was het grote moment daar... een gigantische toeloop van mensen die af kwamen rennen op alle spullen. Vooral 's ochtends is er zeer goed verkocht en ook alle andere onderdelen liepen boven verwachting goed. Het goede weer zorgde voor een vol terras en de koffie, broodjes, limonade en bier hadden daar gretig aftrek. We kunnen dan ook spreken van een prima editie van de rommelmarkt.

Wij als rommelmarkt commissie willen daarom alle vrijwilligers bedanken die mee hebben geholpen aan dit evenement & alle sponsoren die op welke manier iets gesponsord hebben voor deze dag. Zonder vrijwilligers en sponsoren is het niet mogelijk om een evenement als dit tot een succes te maken! Hopelijk kunnen we over twee jaar weer een beroep op jullie doen....

BEDANKT!

namens de rommelmarkt commissie.