Afgelopen vrijdag heeft het kabinet bepaald dat met de nieuwe coronamaatregelen sporten na 17.00 uur niet is toegestaan. Voor het amateurvoetbal betekent dit dat wedstrijden in het weekend wel mogelijk blijven, maar dat er doordeweeks niet of nauwelijks getraind kan worden. De KNVB heeft een besluit genomen over de vraag of de competities dan wel door kunnen blijven gaan. Dit besluit is maatwerk per categorie en betreft alleen het aankomend weekend omdat twee factoren die van belang zijn voor het vervolg nu nog niet vaststaan.

Eén van deze twee factoren is de uitkomst van het debat in de Tweede Kamer van woensdag aanstaande, waarin de nieuwe coronamaatregelen worden besproken. Mocht naar aanleiding hiervan alsnog worden besloten dat buiten trainen is toegestaan tot 20.00 uur (dus dezelfde tijd als andere essentiële diensten en winkels), dan vervallen doordeweeks met wat herschikken slechts heel weinig trainingen. De andere factor is het medische advies dat de KNVB aan het VMC (Voetbal Medisch Centrum) heeft opgevraagd over het spelen van wedstrijden zonder normaal te kunnen trainen en dat bekeken per leeftijdscategorie.

Voor het besluit over het aankomend weekend is onderscheid gemaakt tussen de A- en B-categorie. In de A-categorie is het competitieverloop uiteindelijk gericht op promotie/degradatie, terwijl in de B-categorie de pupillen, junioren en senioren vooral zoveel mogelijk willen voetballen.

Daarom is besloten:

A-categorie (Noormannen 1 en Noormannen 2)

Komend weekend geen regulier competitieprogramma voor de jeugd en senioren. Op vrijwillige basis worden wel inhaalwedstrijden gepland om zo het aantal gespeelde wedstrijden per team recht te trekken. Na het Kamerdebat, beslist de KNVB over het doorgaan en de insteek van de geplande wedstrijden op 11/12 december en 18/19 december. Afhankelijk van de mogelijkheden om te trainen, worden de competities stilgezet, inhaalwedstrijden gefaciliteerd of een regulier programma georganiseerd.

B-categorie (dames, 3e en jeugd)

Komend weekend wel het reguliere competitieprogramma voor jeugd en senioren. Teams die niet willen voetballen, kunnen op coulance en medewerking van de KNVB rekenen. Na het Kamerdebat én het advies van het VMC wordt per leeftijdscategorie een besluit genomen over het programma van 11/12 december en 18/19 december: wel of geen wedstrijden.

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal: “Niemand weet welke coronamaatregelen er nog nodig zijn de komende tijd. Het uitgangspunt blijft voor ons dat sporten bijdraagt aan een goede gezondheid en dus als essentieel gezien moet worden. Juist in tijden van een pandemie. Maar als er niet getraind kan worden, dan moet het spelen van alleen wedstrijden ook gezond blijven en niet extra blessures opleveren. Het gaat om bijna 1,2 miljoen amateurvoetballers en daarom willen we een zorgvuldig besluit nemen, vandaar dat we nu alleen nog voor het aankomend weekend beslissen. We hopen echt dat de amateursport na het Kamerdebat van woensdag iets meer ruimte krijgt, zodat het niet door de 17.00-05.00 uur-regeling stil komt te vallen.”

Het aantal besmettingen neemt razendsnel toe. Helaas is de overheid genoodzaakt om wederom heftige maatregelen in te stellen. De samenleving wordt weer hard geraakt en ook het amateurvoetbal.

Vanaf zaterdag 13 november 18.00 uur gelden de volgende regels:

 • Alle amateurs, senioren en jeugdspelers, kunnen dus blijven voetballen, dit verandert niet. Dat is belangrijk want sporten heeft een positieve invloed op de gezondheid en weerstand.
 • Toeschouwers zijn helaas niet meer welkom op het veld en in de kantine. Hierbij geldt een uitzondering voor alle personen die functioneel noodzakelijk zijn voor de wedstrijden, zoals spelers, scheidsrechters, trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, vrijwilligers en strikt noodzakelijke rij-ouders.
 • In de kantine is een CTB voor alle personen van 18 jaar en ouder verplicht. Ook zijn vaste zitplaatsen verplicht in de kantine.
 • Het afhalen van eten/drinken bij een afhaalpunt (binnen) mag zonder CTB maar met mondkapje.
 • De kantine moet uiterlijk om 20.00 uur sluiten.

Deze regels blijven voorlopig tot 4 december 2021 van kracht.

Het is logisch dat deze nieuwe overheidsmaatregelen veel vragen oproepen. Er wordt hard gewerkt aan het verduidelijken van alle maatregelen voor het voetbal. Indien er nog meer gedetailleerde informatie komt, zal dat te zien zijn op knvb.nl.

Oktober 2021-Maart 2022 

(ovb van eventuele wijzigingen)

Team

 

Dag

 

Tijd

 

Trainer

 

Locatie

JO7

 

Maandag

 

16.00 – 17.00

 

Mark Riemens

 

Veld/Zaal

 

Bij slecht weer kan uitgeweken worden naar de sportzaal De Bellink.

Indien Mark Riemens afwezig is zal doorgaans Iek Verpoorten de training overnemen. Hij zal dan tijdig communiceren hoe laat de training aanvangt. 

 

 

Team

 

Dag

 

Tijd

 

Trainer

 

Locatie

JO8

 

Maandag

 

16.00 – 17.00

 

Iek Verpoorten

 

Veld

JO8 icm JO9/11

 

Woensdag

 

17.00 – 18.00

 

Niels D. / Niels v. A. / Thomas / Max

 

Veld

 

Bij slecht weer kan op maandag uitgeweken worden naar de zaal. Trainers zullen hier tijdig over informeren.

 

 

Team

 

Dag

 

Tijd

 

Trainer

 

Locatie

JO9/11

 

Maandag

 

17.00 – 18.00

 

Iek Verpoorten

 

Veld

JO9/J11 icm JO8

 

Woensdag

 

17.00 – 18.00

 

Niels D. / Niels v. A. / Thomas / Max

 

Veld

Mail van Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal

Wij zijn blij dat de Tweede Kamer en het kabinet hebben geluisterd naar de bezwaren vanuit de amateursport. Met deze uitkomst is voor bijna drieduizend voetbalverenigingen, 600.000 volwassen amateurvoetballers en duizenden vrijwilligers een werkelijk onmogelijke situatie voorkomen. Het eerdere plan, het tonen van een Corona Toegangsbewijs (CTB) door sporters en publiek van 18 jaar en ouder ook voor de buitensport, was praktisch niet uitvoerbaar.

Voor het zaalvoetbal is er helaas anders geredeneerd en is het moeten tonen van het CTB door sporters en publiek van 18 jaar en ouder in stand gebleven. Naar verluidt omdat sporthallen doorgaans één toegangsdeur hebben en omdat de meeste sporthallen niet door vrijwilligers, maar door professionals worden beheerd. Wij adviseren de zaalvoetbalbestuurders in contact te treden met de eigenaar van de sporthal, doorgaans de gemeente, voor het scheppen van duidelijkheid en eventueel het maken van afspraken.

Voor het veldvoetbal blijft het sporten in elk geval voor iedereen toegankelijk. Dat is goed nieuws aangezien sporten een positieve invloed heeft op de gezondheid en dus ook de gezondheidszorg. Ook heeft deze wijziging een positieve invloed op de sociale aspecten van verenigingsleven. Iedereen kan elkaar nog blijven ontmoeten. Maar gelijker tijd vragen de nieuwe maatregelen weer ontzettend veel van het aanpassingsvermogen van de vrijwilligers, de voetballers en het publiek.

Resumerend heeft het demissionair kabinet per 6 november de volgende nieuwe maatregelen aangekondigd voor de sport.

 • Bij sporten op binnensportlocaties is er voor publiek én sporters vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs vereist. Dit geldt dus ook voor het zaalvoetbal. Bij het betreden van de locatie zal een CTB getoond moeten worden.
 • Voor de buitensport geldt dat alléén voor de binnenruimtes van de sportlocatie (zoals kleedkamer, toilet, bestuurskamer, sportkantine) en het buitenterras een CTB getoond moet worden.

Let op: er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers. Dit geldt echter niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten bij binnen locaties wel een CTB tonen.

Deze maatregelen gaan aanstaande zaterdag in, maar de overheid heeft richting de sportsector aangegeven er begrip voor te hebben als de praktische invoering niet direct geregeld is. Uiteraard er wel op vertrouwend dat de benodigde processen in gang worden gezet. Wij willen benadrukken dat het aan de verenigingen is om haar leden en het publiek op te roepen dat ze zelf ook hun verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van het kunnen betreden van binnenruimtes en specifiek het betreden van de kleedkamer en hen oproepen om het de vrijwilligers van de club niet onnodig moeilijker te maken dan het al is. Het gedrag van onze sporters/publiek wordt medebepalend voor mogelijke toekomstige maatregelen van de overheid.

Bij de veiligheidsregio’s is er geld, beschikbaar gesteld door het Rijk, voor het handhaven van de coronatoegangsbewijzen. Informeer hiernaar bij je eigen gemeente, wellicht helpt het bij het vergemakkelijken van de controle op CTB.

Kijk hier voor de meest gestelde vragen: FAQ: veelgestelde vragen over coronavirus en sport - NOCNSF

Contact en meer informatie
Kijk voor alle informatie over voetbal en het coronavirus op www.knvb.nl/coronavirus.

Met sportieve groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Jan Dirk van der Zee
Directeur-bestuurder amateurvoetbal

De derde competitie thuiswedstrijd (tweede wedstrijd in de Prognostiek) is er een om snel te vergeten. Heel snel. Het vlaggenschip leed een overtuigende nederlaag. Waar uitslagen soms nog weleens enigszins geflatteerd kunnen zijn - voor wat dat verder waard is - was deze uitslag een terechte. Het verschil met de Middelburgse formatie was en is simpelweg groot. Dat maakt Noormannen overigens niet per definitie kansloos, want meer dan eens heeft Noormannen 1 in het verleden laten zien te kunnen stunten tegen clubs die op papier beter zijn. Helaas was het tegen Zeelandia Middelburg niet zo'n dag... het werd 0-8. 

Niet verwonderlijk betekent de uitslag 0-8 (u) voor geen enkele deelnemer een full pull. Wel had liefst 79% (!) van alle deelnemers voorzien dat het voor Noormannen niet zo'n stuntdag ging worden en hadden de Toto op hun formulier voorzien van een 'U'. 9 deelnemers waren Noormannen beter gezind en hadden een T of G ingevuld. Jammer genoeg heeft de selectie dit vertrouwen niet terugbetaald en wordt het puntentotaal van deze 9 deelnemers met 0 punten opgehoogd. Niks dus. 
 
De deelnemers in de top 4 blijven ongewijzigd, al heeft er zich wel een mutatie plaatsgevonden. Vincent Toutenhoofd is 1 van de 9 deelnemers die net iets anders (T/G) dan de massa (U) had ingevuld, maar moet dat helaas bekopen met een afzakking van een gedeelde plek 1 naar plek 4. Peter Willeboordse, Marco Verburg en Tara Elzinga behouden hun koppositie. 
 
Met Willem Pols, Juraj Wondergem, Bas Rijkeboer en Jordi Cijsouw hebben we nog 4 deelnemers met tot op heden geen enkel punt. Zou Bas Rijkeboer in de gaten hebben dat 'de nul houden' niet altijd de Heilige graal is? 
 
PLAATS MUTATIE DEELNEMER PUNTEN WEDSTRIJDEN
1 - Peter Willeboordse 13
2 - Marco Verburg 13
3 Tara Elzinga 13
4 Vincent Toutenhoofd 10
5 Jan Dekker 6
6 Kris Pouwelse 6
7 Peter Hendrikse 6
8 Ronald Boone 6
9 Julian Houmes 6
10 Peter Houmes 3
11 Vera Cijsouw 3
12 Patrick Knevel 3
13 Jeroen Huibregtse 3
14 Kitty den Hollander 3
15 Ron de Nooijer 3
16 Cas Joosse 3
17 Damian Cijsouw 3
18 Rens Janisse 3
19 Julian Coppoolse 3
20 Jesse Simonse 3
21 Jonathan Koets 3
22 Rick Francke 3
23 Erwin Pouwelse 3
24 Willem de Visser 3
25 Julie Berents 3
26 Niels Coppoolse 3
27 Jari Kaland 3
28 Willem Alewijnse 3
29 Leendert Joosse 3
30 Siebren Cijvat 3
31 Mark Minderhoud 3
32 Kris Cijsouw 3
33 Rens de Visser 3
34 Emiel Minderhoud 3
35 Floor Adriaanse 3
36 Jacco Cijsouw 3
37 Finy Cijsouw 3
38 Luuk Joosse 3
39 Edward Koets 3
40 Christy Cijsouw 3
41 Erika Toutenhoofd 3
42 Iek Verpoorten 3
43 Stefan Joziasse 3
44 Niels Adriaanse 3
45 Willem Pols 0
46 Jordi Cijsouw 0
47 Bas Rijkeboer 0
48 Juraj Wondergem 0
 

De prijzenpot is als volgt: 

 1. € 275,-
 2. € 137,50
 3. € 82,50
 4. € 54,-
 5. BONUSPRIJS: € 60,-