Zaterdag 22 januari spelen Noormannen 1 en Noormannen 2 onderling een oefenwedstrijd, deze wedstrijd begint om 11.00u en staat onder leiding van scheidsrechter Jos Hoogesteger. De volgende spelers zijn uitgenodigd:

Noormannen 1: Damian Cijsouw, Rody Janse, Jari Kaland, Dylan Maljers, Emiel Minderhoud, Mark Minderhoud, Ron de Nooijer, Erwin Pouwelse, Bas Rijkeboer, Jesse Simonse, Rens de Visser & Thomas Willeboordse

Noormannen 2: Bjorn Boogaard, Aron Brasser, Jacco Cijsouw, Jordi Cijsouw, Stijn Cijvat, Dion Conté, Julian Coppoolse, Niels Coppoolse, Rick Francke, Niels Gabrielse, Luuk Joosse, Dylan Knevel, Patrick Knevel, Levien Minderhoud, Jeroen Minderhoud, Mohamad Mohamad & Arjen van Sighem.

aanwezig: 10.30u.

Op 15 januari overleed ons erelid Wim Groenewegen.
Wim was in de jaren 50 en 60 een bekende Zeeuwse voetballer. Hij werd zelfs de Johan Cruijff van Zeeland genoemd. Hij speelde voor Middelburg, Vlissingen, NAC en weer Middelburg. Terwijl hij inmiddels al trainer geworden was, kwam hij toch nog als speler bij de Noormannen terecht. Dat deed destijds wat stof opwaaien, want hij werd "betaald". Zijn loon was een koelkast. Maar het resultaat mocht er zijn: direct kampioen van de vierde klas met promotie naar de derde klas KNVB. Dat was voor een groot deel aan hem te danken, samen met topscoorder Rob Moens. Tijdens zijn trainerscarrière heeft hij Noormannen 1 ook een aantal jaren getraind, daarnaast nog een aantal jeugdteams. Wim kwam graag bij de Noormannen. Na zijn actieve loopbaan kwam hij ook nog wel eens als supporter naar de Prelaat.
Er gaat hiermee een groot voetbalman verloren.
We wensen zijn directe familie sterkte toe dit verlies te verwerken. 

bericht van de KNVB

Het is bekend dat het Kabinet de sluitingstijd niet wil opschuiven naar 20.00 uur, zoals die voor de (andere) essentiële sectoren wel geldt. Met de huidige coronamaatregelen is het ons niet toegestaan om na 17.00 uur te voetballen op de sportaccommodatie, terwijl trainen voor die tijd voor veel kinderen en de meeste volwassenen doordeweeks niet haalbaar is. Dit kan consequenties hebben voor de competities in het weekend. Voor het weekend van 4 december hadden we al eerder een besluit genomen maar voor de wedstrijden van 11, 12, 18 en 19 december speelden er nog twee factoren. Inmiddels zijn die duidelijk en is over de overige twee speelrondes tot aan de winterstop een beslissing genomen.

Medisch advies 

We hebben advies aangevraagd bij het Voetbal Medisch Centrum over het spelen van wedstrijden in het weekend, terwijl er doordeweeks niet getraind kan worden. Hierbij is er onderscheid gemaakt tussen categorie A en categorie B. Bij het eerste is de intensiteit bij wedstrijden hoog en dient de training niet alleen als tactische maar ook als fysieke voorbereiding. Niet trainen bij deze groep zou voor een langere periode zeer onlogisch en onverantwoord zijn. Bij Categorie B ligt de intensiteit bij wedstrijden aanmerkelijk lager. Trainen gebeurt minder frequent en minder intens. Als we voor deze categorie niet alleen de trainingen maar ook nog de wedstrijden schrappen, dan wordt het risico op bewegingsarmoede groot.

Verantwoord 

Altijd voetballen mits dat verantwoord is; samen met de gehele sportsector, willen wij vooral in mogelijkheden blijven denken en tevens het medische advies leidend laten zijn bij de beslissing over de aankomende programma’s. Voor de categorie A is daarom besloten om vanaf maandag 6 december de competities tot aan de winterstop stil te leggen. Mochten teams toch tussen 05.00 en 17.00 uur kunnen trainen en het hierdoor verantwoord vinden om op vrijwillige basis competitiewedstrijden in te halen, dan kan dit in onderling overleg worden geregeld, door jullie zelf.

In de B-categorie blijft het programma voor de weekenden van 11, 12, 18 en 19 december staan, zodat er in elk geval eenmaal per week lekker kan worden gevoetbald. Ook voor de categorie B geldt dat in onderling overleg wedstrijden ingehaald kunnen worden.

 

 

Het doel is om alle competities na de winterstop (half januari 2022) te hervatten, maar uiteraard is dat afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland en de maatregelen.

Het kabinet heeft aangegeven dat er op 14 december een nieuw meetmoment is, hierna zullen wij weer bij jullie terugkomen met eventuele nieuwe informatie over het vervolg van de verschillende competities.

Met sportieve groet,

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND
Jan Dirk van der Zee
Directeur-bestuurder amateurvoetbal 

 

 

Op 7 januari organiseert De Noormannen samen met Skilss & Control de 'Voetbal voor jouw club - wintereditie 2021/2022'. En dag vol voetbalplezier, voor kinderen van 7 t/m 13 jaar, onder leiding van deskundige en gepassioneerde trainers. Inschrijven kan via de volgende link. Voor Noormannen leden is dit gratis! 

Inschrijven en meer informatie

Afgelopen vrijdag heeft het kabinet bepaald dat met de nieuwe coronamaatregelen sporten na 17.00 uur niet is toegestaan. Voor het amateurvoetbal betekent dit dat wedstrijden in het weekend wel mogelijk blijven, maar dat er doordeweeks niet of nauwelijks getraind kan worden. De KNVB heeft een besluit genomen over de vraag of de competities dan wel door kunnen blijven gaan. Dit besluit is maatwerk per categorie en betreft alleen het aankomend weekend omdat twee factoren die van belang zijn voor het vervolg nu nog niet vaststaan.

Eén van deze twee factoren is de uitkomst van het debat in de Tweede Kamer van woensdag aanstaande, waarin de nieuwe coronamaatregelen worden besproken. Mocht naar aanleiding hiervan alsnog worden besloten dat buiten trainen is toegestaan tot 20.00 uur (dus dezelfde tijd als andere essentiële diensten en winkels), dan vervallen doordeweeks met wat herschikken slechts heel weinig trainingen. De andere factor is het medische advies dat de KNVB aan het VMC (Voetbal Medisch Centrum) heeft opgevraagd over het spelen van wedstrijden zonder normaal te kunnen trainen en dat bekeken per leeftijdscategorie.

Voor het besluit over het aankomend weekend is onderscheid gemaakt tussen de A- en B-categorie. In de A-categorie is het competitieverloop uiteindelijk gericht op promotie/degradatie, terwijl in de B-categorie de pupillen, junioren en senioren vooral zoveel mogelijk willen voetballen.

Daarom is besloten:

A-categorie (Noormannen 1 en Noormannen 2)

Komend weekend geen regulier competitieprogramma voor de jeugd en senioren. Op vrijwillige basis worden wel inhaalwedstrijden gepland om zo het aantal gespeelde wedstrijden per team recht te trekken. Na het Kamerdebat, beslist de KNVB over het doorgaan en de insteek van de geplande wedstrijden op 11/12 december en 18/19 december. Afhankelijk van de mogelijkheden om te trainen, worden de competities stilgezet, inhaalwedstrijden gefaciliteerd of een regulier programma georganiseerd.

B-categorie (dames, 3e en jeugd)

Komend weekend wel het reguliere competitieprogramma voor jeugd en senioren. Teams die niet willen voetballen, kunnen op coulance en medewerking van de KNVB rekenen. Na het Kamerdebat én het advies van het VMC wordt per leeftijdscategorie een besluit genomen over het programma van 11/12 december en 18/19 december: wel of geen wedstrijden.

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal: “Niemand weet welke coronamaatregelen er nog nodig zijn de komende tijd. Het uitgangspunt blijft voor ons dat sporten bijdraagt aan een goede gezondheid en dus als essentieel gezien moet worden. Juist in tijden van een pandemie. Maar als er niet getraind kan worden, dan moet het spelen van alleen wedstrijden ook gezond blijven en niet extra blessures opleveren. Het gaat om bijna 1,2 miljoen amateurvoetballers en daarom willen we een zorgvuldig besluit nemen, vandaar dat we nu alleen nog voor het aankomend weekend beslissen. We hopen echt dat de amateursport na het Kamerdebat van woensdag iets meer ruimte krijgt, zodat het niet door de 17.00-05.00 uur-regeling stil komt te vallen.”