Richtlijnen i.v.m. corona

per 15 januari 2022

 

Wat zijn de nieuwe regels? 

Vanaf 15 januari is het weer voor iedereen mogelijk om te trainen en het spelen van onderlinge wedstrijden op de club, op het veld én in de zaal, zonder beperkingen in groepsgrootte of tijdstip.

 • Kantine mag niet open, wel kan weer het consumptie-afhaalloket worden gehanteerd. Mensen van 13 jaar en ouder moeten daarbij wel een mondkapje dragen.
 • Kleedkamers mogen open, op vertoon van een coronatoegangsbewijs (CTB) door sporters van 18 jaar en ouder. Daarnaast dient in de kleedkamer een mondkapje te worden gedragen door sporters van 13 jaar en ouder.
 • Voor de binnensportlocaties (zaalvoetbal) geldt dat een CTB is vereist voor sporters van 18 jaar en ouder.
 • Publiek is niet welkom. 

Vervolg competitie 

Dinsdag 25 januari is er weer een nieuwe persconferentie met hopelijk verdergaande versoepelingen. Voor het vervolg van de competitie zetten we nu in op het weekend van 29 en 30 januari. Dit betekent dat alle competitie- en bekerwedstrijden tot en met 28 januari vervallen. Na de persconferentie van de 25e hopen we meer duidelijkheid over het verloop van de competitie te kunnen geven. In de tussentijd worden verschillende scenario’s uitgewerkt die wij bespreken met de diverse belangenorganisaties.

Wedstrijdfit 

Zoals vermeld zetten we in op een zo snel mogelijke hervatting van de competitie. De afgelopen weken hebben met name de senioren voetballers niet kunnen voetballen. Juist voor deze groep is het raadzaam om zo snel mogelijk weer in actie te komen en zich voor te bereiden op de herstart van de competitie. Organiseer (extra) trainingen, interne partijtjes of toernooien om de voetballers weer (wedstrijd)fit te maken voor het vervolg van het seizoen.

Verantwoordelijkheid 

Als laatste willen we benadrukken dat het omikron virus, de heersende variant op dit moment, zeer besmettelijk is. Dit is ook te zien aan de vele besmettingen die dagelijks erbij komen. Houd je hierdoor goed aan de basisregels, ook als je gevaccineerd bent.

 • Bij klachten blijf je thuis en doe je direct een test
 • Houd 1,5 meter afstand 
 • Was vaak je handen 
 • Hoest en nies in je elleboog 
 • Schud geen handen 
 • Draag als trainer/coach je mondkapje zoveel mogelijk 

Als sportsector zijn wij blij met de erkenning dat wij als een van de eerste sectoren meer ruimte krijgen. Ook daarom roepen wij iedereen op om in woord en gedrag te laten zien dat wij die verantwoordelijkheid aan kunnen en klaar zijn voor de volgende verruiming, hopelijk het spelen van competitiewedstrijden en het weer openen van de kantines.

 

Veelgestelde vragen over het corona-virus op de website van NOC/NSF

Kaders Rijksoverheid per 19 december 2021

Richtlijnen algemeen

zie ook https://nocnsf.nl/media/5143/protocol-verantwoord-sporten-v18122021.pdf

Er wordt geadviseerd om onderstaande maatregelen uit te voeren. Deze zijn met name gebaseerd op de landelijk geldende maatregelen.

• Heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
• Schud geen handen;
• Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
• Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes;
• Zorg voor goede naleving van de maatregelen want dat draagt bij aan het doel dat hopelijk over drie weken weer zoveel mogelijk het gewone sportleven kan terugkeren;
• Houd 1,5 meter afstand van elkaar:
 - iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar;
 - kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden;
 - jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar;
 - in ruimten waar een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht is, is het dragen van een mondkapje verplicht wanneer men zich gaat verplaatsen.
• Het coronatoegangsbewijs (CTB) is verplicht voor:
 - voor een afhaalpunt binnen geldt de uitzondering CTB-plicht op voorwaarde dat gebruik van een mondkapje verplicht is en het afhaalpunt goed is afgescheiden, zodat de CTB plichtigen niet mengen met mensen die afhalen;
• Alle binnensportsportaccommodaties zijn gesloten;
• Sporten op buitensportlocaties is mogelijk voor alle leeftijden tussen 05.00 en 17.00 uur:
 - voor volwassenen vanaf 18 jaar is buiten sporten toegestaan met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand, exclusief instructeur;
 - kinderen en jongeren tot en met 17 jaar kunnen buiten sporten en onderlinge wedstrijden spelen op de eigen club; zij hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand te houden;
 - de toiletruimten zijn toegankelijk; de kleedkamers en de sportkantine niet.
• De 1,5 meter afstand is niet verplicht tijdens het toegestane sporten indien dat nodig is voor de sportbeoefening;
• Voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn (zowel betaald als vrijwillig) geldt dat zij geen coronatoegangsbewijs hoeven te tonen als ze voor het uitoefenen van hun functie aanwezig moeten zijn. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers;
• Sporters die klaar zijn met hun sportactiviteit worden daarna bezoekers en moeten vanuit die hoedanigheid de sportvelden, tribunes en ruimten op de sportaccommodatie verlaten.
• Georganiseerd buiten in de openbare ruimte sporten is ook na 17.00 uur toegestaan. Dat mag met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand exclusief instructeur. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om samen te fietsen, hardlopen, bootcampen of fitnessen in het park. Meerdere kleine groepjes worden gezien als een groot georganiseerd verband en is niet toegestaan;

14 december 2021 - Tot 14 januari 2022

Dinsdag 14 december is er tijdens de Corona persconferentie bevestigd dat de huidige maatregelen tot 14 januari worden verlengd. De nieuwe Omikron variant zorgt daarnaast voor extra onrust. Hierdoor zijn er nog veel onzekerheden over wanneer de competities kunnen worden hervat. Op dit moment zien we het vervolg van de competitie als volgt voor ons.

Veldvoetbal
Met de verlenging van de huidige maatregelen is nu al wel duidelijk dat in de speelweekenden van 15 en 16 januari en 22 en 23 januari in de categorie A niet zal worden gespeeld. Op zijn vroegst zal het weekend van 29 en 30 januari als inhaal speelweekend worden gebruikt voor de wedstrijden die vóór 29 november, gespeeld hadden moeten worden maar zijn afgelast (met uitzondering van 2de divisie, 3de divisie en hoofdklasse).

De competities die spelen in een zogenaamde najaarsreeks in de categorie A* worden eerst uitgespeeld en gaan pas daarna worden heringedeeld voor de voorjaarsreeks.

Hopende dat er geen nieuwe maatregelen na 15 januari komen, kunnen in de categorie B* alle wedstrijden in het programma gewoon doorgang vinden, deze wedstrijden laten we daarom ook als gepland staan. 

Meer informatie
Kijk voor alle informatie over voetbal en het coronavirus op www.knvb.nl/coronavirus of bezoek de website van NOC*NSF: FAQ: veelgestelde vragen over coronavirus en sport - NOCNSF

 

Vanaf zondag 28 november 2021

De komende drie weken, vanaf 28 november, moeten sportaccommodaties tussen 17.00 – 05.00 uur dicht zijn. De kracht van sport en bewegen heeft hiermee niet de waarde toegekend gekregen die wij menen eraan toe mogen kennen. Een harde klap voor onze sport, maar samen met de verenigingen zullen wij wederom onze verantwoordelijkheid nemen in het bestrijden van het virus.

Zaterdag 27 en zondag 28 november mag er nog gevoetbald worden, zowel op het veld als in de zaal. De huidige corona regels zullen hier nog steeds van kracht zijn. Voor Sportpark de Prelaat betekent dit voor de periode na 28 november het volgende:

 • Publiek is helaas niet welkom. Hierbij geldt een uitzondering voor alle personen die functioneel noodzakelijk zijn voor de wedstrijden, zoals scheidsrechters, trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, vrijwilligers en strikt noodzakelijke rij-ouders. Voor zaalvoetbal geldt dat de spelers ook een CTB verplichting hebben.
 • In de kleedkamer is een CTB voor alle personen van 18 jaar en ouder verplicht.
 • De kantine is enkel geopen voor afhaal.
 • Het afhalen van eten/drinken bij een afhaalpunt (binnen) mag zonder CTB maar met mondkapje.
 • De kantine is met geopend voor afhaal tot ca. 30 minuten na de laatste wedstrijd.

Vanaf 28 november 05.00 uur gelden de volgende regels voor de sport.

 • Na 17.00 uur moeten de sportaccommodaties dicht zijn.
 • Wedstrijden van komende zondag, 28 november kunnen doorgang vinden. Mocht de wedstrijd te laat aanvangen, overleg dan met de tegenstander om de wedstrijd te vervroegen.
 • De zaalvoetbalcompetitie kan hierdoor geen doorgang vinden en wordt stilgelegd tot en met 19 december.
 • Georganiseerd buiten sporten na 17.00 uur (wedstrijd of training) is toegestaan met maximaal 4 personen (exclusief instructeur) en op 1,5 meter afstand. Ter verduidelijking, dit mag dus niet plaatsvinden op de sportaccommodatie zelf.
 • Topcompetities (Eredivisie vrouwen en eredivisie zaalvoetbal mannen en vrouwen) hebben een uitzonderingspositie en gaan wel door uiteraard zonder publiek.

Deze maatregelen van het kabinet gelden voor 3 weken en gelden in ieder geval tot 19 december 2021. Op dinsdag 14 december wordt de situatie opnieuw beoordeeld.

Het is logisch dat deze nieuwe overheidsmaatregelen veel vragen oproepen. Ook is toegezegd dat er nieuwe financiële steunpakketten beschikbaar komen. Er wordt hard gewerkt aan het verduidelijken van alle maatregelen. Wij nemen zo snel mogelijk een besluit over de voortgang van de competities voor de komende weken en informeren dan alle verenigingen en scheidsrechters. Kijk dan ook op www.knvb.nl.

Zaterdag 13 november 2021

Het aantal besmettingen neemt razendsnel toe. Helaas is de overheid genoodzaakt om wederom heftige maatregelen in te stellen. De samenleving wordt weer hard geraakt en ook het amateurvoetbal.

Vanaf zaterdag 13 november 18.00 uur gelden de volgende regels:

 • Alle amateurs, senioren en jeugdspelers, kunnen dus blijven voetballen, dit verandert niet. Dat is belangrijk want sporten heeft een positieve invloed op de gezondheid en weerstand.
 • Publiek is helaas niet meer welkom. Hierbij geldt een uitzondering voor alle personen die functioneel noodzakelijk zijn voor de wedstrijden, zoals scheidsrechters, trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, vrijwilligers en strikt noodzakelijke rij-ouders.
 • In de kantine is een CTB voor alle personen van 18 jaar en ouder verplicht. Ook zijn vaste zitplaatsen verplicht in de kantine.
 • Het afhalen van eten/drinken bij een afhaalpunt (binnen) mag zonder CTB maar met mondkapje.
 • De kantine moet uiterlijk om 20.00 uur sluiten.

Deze regels blijven voorlopig tot 4 december 2021 van kracht.

Het is logisch dat deze nieuwe overheidsmaatregelen veel vragen oproepen. Er wordt hard gewerkt aan het verduidelijken van alle maatregelen voor het voetbal. Indien er nog meer gedetailleerde informatie komt, zal dat te zien zijn op knvb.nl.

 

Donderdag 4 november 2021 - via NOC-NSF

Voor sporters en publiek buiten is een CTB niet vereist. Sporters en publiek bij buitensportlocaties worden buiten niet gecontroleerd, maar moeten bij het betreden van een binnenruimte (zoals kleedkamer, toilet of bestuurskamer) wel een CTB tonen. Alleen voor publiek bij professionele sportwedstrijden en topcompetities geldt dat een coronatoegangsbewijs (QR-code) verplicht is voor iedereen van 13 jaar en ouder. De CTB is ook vereist voor het betreden van de sportkantine en op het buitenterras. 

Voor het toegang krijgen tot de horeca is vanaf 13 jaar een coronatoegangsbewijs nodig. Vanaf 14 jaar moet het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs worden gecontroleerd. Ook het (horeca)terras bij de sportaccommodatie is toegankelijk na controle op het coronatoegangsbewijs. De horecavoorziening kan open tussen 06.00 uur ’s ochtends en 00.00 uur ’s nachts. Als vereniging kan je ervoor kiezen om het buiten afhalen van eten en drinken te faciliteren. Dan is een check op het coronatoegangsbewijs niet nodig.

Voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn, is geen CTB verplicht. Denk hierbij aan trainers, vrijwilligers, en leiders, maar ook aan bestuursleden, scheidsrechters, coaches en onderhoudsprofessionals. Dit geldt niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden. Zij moeten bij binnen(sport)locaties wel een CTB tonen.

 

Woensdag 15 september 2021 - via de KNVB

Vanaf zaterdag 25 september hoeven Nederlanders geen 1,5 meter afstand meer te houden. Dat betekent dat er geen beperkingen meer gelden voor voetballers op, en supporters langs de velden en in de sporthallen. Wel moeten bezoekers vanaf 13 jaar met ingang van 25 september een coronatoegangsbewijs tonen voor toegang tot sportkantines.

Geen beperkingen voor voetballers en publiek langs de velden
Trainen en voetballen zonder beperkingen kon gelukkig al een tijdje, maar vanaf 25 september kunnen ook supporters weer zonder beperkingen langs de lijn staan. Tot nu toe gold dat er 1,5 meter afstand gehouden moest worden. Dat is straks niet meer nodig. Ook gelden er geen maximum aantallen voor het bezoeken van wedstrijden. Op 25 september start voor bijna alle voetballers het competitievoetbal. We kijken er enorm naar uit dit te beleven zoals we dat het liefst doen: met supporters langs de lijn en op de tribunes!

Coronatoegangsbewijs voor kantines
Sportkantines vallen onder regelingen zoals die gelden voor de horeca. Afstand houden hoeft niet meer vanaf 25 september en ook geldt er dan geen maximum aantal bezoekers meer. Kantines kunnen dus weer volledig open. Bezoekers vanaf 13 jaar moeten wel een coronatoegangsbewijs tonen. We realiseren ons dat dit de nodige vragen oproept, bijvoorbeeld als het gaat om handhaving en controle. Samen met NOC*NSF gaan we de komende tijd werken aan antwoorden op de verschillende vragen die leven, aangepaste protocollen, tips en goede voorbeelden. Gelukkig hebben we eerder deze coronacrisis gezien dat het verenigingsleven zeer vindingrijk is en gezamenlijk komt tot pragmatische oplossingen. We gaan ervan uit dat we ook nu een modus gaan vinden om goed om te gaan met de huidige situatie.

Maandag 10 juli 2021 - via de KNVB

Wedstrijden zijn voor iedereen toegestaan en publiek is bij amateurwedstrijden en -trainingen welkom, met inachtneming van de anderhalve meter afstand en met vaste zitplaatsen.

Sportlocaties mogen honderd procent van hun capaciteit op anderhalve meter afstand gebruiken en niemand hoeft tijdens het sporten onderling afstand te houden als dit de sportbeoefening in de weg staat.

Evenementen en sportkantines

Bij sportevenementen met coronatoegangsbewijzen mag tweederde van de capaciteit gebruikt worden. Bezoekers hoeven dan geen 1,5 meter afstand te houden, maar iedereen heeft wel een vaste zitplek. Lees hier meer over de maatregelen rond evenementen. Voor sportkantines gelden de regels zoals die voor de horeca gelden. 

Sinds 17 december mogen topsporters die actief zijn in topsportcompetities, onder voorwaarden, in grote groepen trainen en wedstrijden spelen. Het gaat daarbij om een selecte groep van 1000 voetballers en 5000 topsporters uit andere competities. Voetballers in de Eredivisie en Eerste divisie, voetbalsters in de eredivisie en topsporters met een status mochten al trainen en wedstrijden spelen op aangewezen topsportlocaties. Lees hier meer over het verantwoord opstarten van de topsportcompetities en hier voor een overzicht op welke accommodaties die topsportcompetities gehouden worden.

Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op buiten- en binnen-sportaccommodaties en in de openbare ruimte.

Het protocol is inhoudelijk in lijn met de tijdelijke wet COVID-19, geldend van 27-11-2020 t/m heden.

NOC*NSF heeft een lijst met veelgestelde vragen opgesteld over het sportprotocol en corona. Heb je een vraag en kun je het antwoord niet vinden? Neem dan contact op met je gemeente of de supportdesk van NOC*NSF (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Maandag 8 maart 2021 - van de KNVB

Het kabinet heeft maandagavond 8 maart aangekondigd dat de huidige lockdown die geldt in Nederland om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in ieder geval wordt verlengd tot en met 30 maart. De huidige maatregelen die gelden voor het voetbal worden hiermee automatisch ook verlengd tot deze datum. Daarnaast geldt van 21.00 uur ’s avonds tot en met 04.30 uur ’s ochtends een avondklok. Deze avondklok blijft tot ten minste woensdag 31 maart 04.30 uur van kracht. Een versoepeling van de maatregelen voor de sport is dat de overheid vanaf 16 maart toestaat dat spelers vanaf 27 jaar in groepjes van maximaal vier personen buiten mogen trainen, mits zij onderling 1,5 meter afstand houden.

De verlenging van de lockdown betekent voor het voetbal verder op hoofdlijnen het volgende:

 • Wedstrijden van alle amateurcompetities zijn tot nader order niet toegestaan.
 • Spelers vanaf 27 jaar mogen trainen in groepen van vier personen en met onderling 1,5 meter afstand.
 • Voor jeugd en jongvolwassenen t/m 26 jaar geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.
 • Alle kantines en kleed- en doucheruimtes blijven gesloten.
 • Alle binnensportaccommodaties blijven gesloten.
 • Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie.

Woensdag 4 november 2020 14.00 uur - van de KNVB

Het kabinet heeft dinsdagavond 3 november wederom extra maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze extra maatregelen gaan in vanaf woensdag 4 november 22.00 uur en gelden in elk geval voor de komende vier weken. Voor het voetbal betekent dit op hoofdlijnen:

 • Wedstrijden van alle amateurcompetities zijn tot nadere order niet toegestaan.
 • Seniorenteams mogen alleen trainen in groepen van twee personen en met onderling 1,5 meter afstand.
 • Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.
 • Alle kantines en kleed- en doucheruimtes blijven gesloten.
 • Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie.

Donderdag 15 oktober 2020 18.00 uur - van de KNVB

Naar aanleiding van de aangekondigde coronamaatregelen door het kabinet is ook de corona-FAQ voor het voetbal bijgewerkt. Daarnaast is ook het aangepaste protocol ‘Verantwoord Sporten’ vanuit NOC*NSF inmiddels beschikbaar.

Dinsdag 13 oktober 2020 20.00 uur - van de KNVB

Vanwege de verder oplopende landelijke besmettingscijfers heeft het kabinet zojuist extra maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen raken het amateurvoetbal wederom hard.

Uiteraard roepen deze maatregelen ook een hoop praktische vragen op. In overleg met NOC*NSF en het ministerie van VWS wordt er hard gewerkt aan het verduidelijken van alle maatregelen voor het voetbal. Hier zullen we jullie de komende dagen verder over informeren.

Amateurvoetbal geen brandhaard
Dankzij de inzet van duizenden vrijwilligers konden voetballers de afgelopen weken eindelijk weer op een verantwoorde manier de sport beoefenen die ze zo leuk vinden. Ondanks een aantal coronagevallen en nog meer spelers die uit voorzorg in quarantaine moesten, is het afgelopen weekend zo’n 80% van de geplande wedstrijden gespeeld.

Uiteraard zien ook wij de sterk gestegen coronacijfers en snappen de noodzaak voor maatregelen. We zijn ons ervan bewust dat we alleen gezamenlijk het virus onder controle kunnen krijgen en dat ook het voetbal hierin zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Maar het amateurvoetbal is duidelijk geen brandhaard gebleken daar de meeste besmettingen thuis, op het werk en bij vrienden en familie plaatsvinden. Op het zaalvoetbal na, worden alle wedstrijden in de buitenlucht gespeeld. Uit onderzoek is bovendien gebleken dat men op het veld nooit lang binnen de 1,5 meter afstand van elkaar verkeert en dat sporten aantoonbaar een goede invloed op de weerstand en gezondheid van mensen heeft. Daarnaast biedt het een gezonde uitlaatklep voor met name de jeugd die in deze tijd weinig kanten op kan.

Gevolgen
Nu in de samenleving de coronacijfers oplopen, kunnen we niet anders dan zo goed mogelijk doen wat we mogen doen; binnen de mogelijkheden de mensen veilig laten trainen. Daarmee hopen we dat versoepelingen van de maatregelen zich via de routekaart van het kabinet zo snel mogelijk aandienen. Een pauze van twee weken is voor de competities te overbruggen maar gaat dit veel langer duren, dan kunnen de negatieve gevolgen voor het sportieve en sociale netwerk dat amateurvoetbal heet wel eens structureel worden. We moeten de voordelen die het sporten en het amateurvoetbal bieden dan ook niet uit het oog verliezen. Niet tijdens de coronatijd en ook niet voor daarna.

Zoals gezegd werken we hard aan een verduidelijking van de maatregelen voor het voetbal. Houd daarom de komende dagen onze speciale coronapagina www.knvb.nl/coronavirus goed in de gaten voor nadere informatie.

Dinsdag 13 oktober 2020 20.00 uur - van De Noormannen

Het zal na de persconferentie van dinsdagavond voor iedereen duidelijk zijn. In verband met het terugdringen van het aantal besmettingen van het Corona virus, worden door zowel de senioren als de jeugd de komende weken geen wedstrijden gespeeld. De jeugd kan blijven trainen, maar douches en kleedkamers blijven gesloten. Er stond nog een ledenvergadering voor 30 oktober gepland. Hier komen we nog op terug. Belangrijk is nu vooral dat we met z’n allen gezond en wel uit deze crisis komen. Daarvoor moeten we ons houden aan de richtlijnen. Probeer individueel je conditie op peil te houden.

Denk ook aan de sponsoren van de vereniging, met name de horeca. Ook die zullen in deze tijd alle zeilen bij moeten zetten om het hoofd boven water te houden. Wil je wat lekkers eten, kijk dan eerst in de sponsorenlijst of je het daar wat kan afhalen of kopen.

We hopen iedereen na deze periode weer gezond te zien op de Prelaat. Indien je vragen en/of opmerkingen hebt, geen probleem! Neem contact op met het bestuur, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  We proberen toch regelmatig een nieuwsbrief uit te brengen, zodat we jullie verder op de hoogte kunnen houden.De KNVB verzamelt de meest gestelde vragen over het coronavirus en de gevolgen voor het voetbal op hun website. Zodra er nieuwe maatregelen bekend worden gemaakt wordt de pagina zo spoedig mogelijk bijgewerkt met de laatste informatie.

Kijk voor een overzicht op:
https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/61834/amateurvoetbal-geen-brandhaard-wel-grote-zorgen
https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59625/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-en-voetbal

Zie hieronder alle informatie van de rijksoverheid m.b.t. sport.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

Zie voor actuele informatie over het coronavirus de website van het RIVM:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

En het Corona Dashboard van de overheid:
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/ 

Maak er wat van, let een beetje op elkaar en spreek elkaar zonodig aan!